Эркеайым Боталиева

Эркеайым Боталиева

23 карма
Поиск

от·
НАУЧИ

‌Жизнь, без тебя как прожить, научи,
‌Без искры озябшие чувства потухли.
НАУЧИ (ҮЙРӨТЧҮ МАГА)
Читать дальше

от·
Суу жээгине келдим бая биз отурган,
Суктантып бирибизге сүйүү арнаган.
Андагы шаркыраган аккан суу жок,
Соолуптур нугу турат, кургап калган.
Читать дальше

от·
Отурам ойго чөмүп жан дүйнөм суз,
Көл дагы түшүнгөнсүп эч толкунсуз.
Көз жашым төгүлүп жамгыр болуп,
Айлана тунуп турат, бүт көңүлсүз.
БОШ КАЙЫКТА
Читать дальше