Лев Холай

Лев Холай

1 карма
В добре с любовью обретаю силу...

Стихи с тегом ФИЛОСОФИЯ от Льва Холай